Ustawa o kredytach hipotecznych 2017 – co się zmieniło?

Dodano: 23.10.2017

22 lipca 2017 weszła w życie ustawa o kredytach hipotecznych. Co zmieniła w polskim sektorze bankowym? Czy jest korzystna z punktu widzenia konsumenta? A może wręcz przeciwnie, wychodzi naprzeciw bankom? Wszystkiego na ten temat dowiecie się w artykule.

UKNF przekonywało, że nowa ustawa ma na celu zapewnienie przejrzystego, konkurencyjnego, a przede wszystkim skutecznego rynku wewnętrznego poprzez spójne i uczciwe umowy, a także zapewnianie klientom banków odpowiednich informacji i wyjaśnień na każdym etapie wnioskowania o kredyt hipoteczny.

Kredyty w obcej walucie

Już w 2013 roku w Rekomendacji S, KNF zaleciło bankom nie zawieranie umów na kredyty hipoteczne w walucie obcej. Teraz zakaz ten stał się bardziej formalny. Oczywiście nadal kredyt hipoteczny w obcej walucie wziąć będzie można wziąć, pod warunkiem, że w tejże walucie się zarabia.

Kredytów będą mogły udzielać jedynie firmy, które podlegają nadzorowi KNF. Nie będą mogły za to robić tego wszelkie firmy pożyczkowe.

Doradcy kredytowi

Warto wiedzieć, że wiele zmian w nowej ustawie dotyczy doradców kredytowych. Pośrednictwem kredytowym mogą od teraz zajmować się jedynie certyfikowani pośrednicy kredytowi lub ich agenci. Aby móc zostać pośrednikiem kredytowym, trzeba według ustawy zdać egzamin państwowy na pośrednika hipotecznego, albo posiadać wyższe wykształcenie w zakresie ekonomii lub prawa. Jeśli pośrednik otrzyma zezwolenie, zostanie wpisany na listę KNF i będzie mógł posiadać swoich agentów, którzy również będą wpisani do rejestru. Agent kredytowy w ten sposób występował będzie w imieniu oraz na rzecz jednego pośrednika. Ważnym jest, że pośrednik bierze całą odpowiedzialność za swoich agentów.

Reklamy kredytów hipotecznych

Kolejne zmiany wprowadzone przez ustawę o kredytach hipotecznych to obostrzenia dotyczące reklamowania kredytów. Reklama musi od teraz zawierać jasne i przejrzyste informacje dotyczące umowy kredytowej, takie jak: wysokość, rodzaj i sposób obliczania stopy procentowej, całkowita kwota do zapłaty, całkowita kwota kredytu, RRSO. Kredytodawcy i pośrednicy muszą przedstawić informacje porównawcze dotyczące kredytów hipotecznych, które dostępne są na rynku, a także ryzyko wiążące się z proponowanym kredytem.

Sprzedaż wiązana

Nowością wprowadzoną przez ustawę o kredytach hipotecznych jest również zakaz sprzedaży wiązanej przy zawarciu umowy kredytowej. Kredytodawca nie będzie mógł nakłaniać konsumentów do zawierania umowy kredytowej, obciążone dodatkowym opcjami. Wyjątkiem od reguły w tym przypadku jest jedynie darmowe konto osobiste, na którym klient będzie gromadzić środki na spłatę kredytu.

Stosowanie się do procedur

Nowa ustawa powoduje również obowiązek ustanowienia, a także stosowania procedur oceny zdolności kredytowej przez kredytodawcę. Jeżeli ocena zdolności kredytowej zostanie przez kredytodawcę źle zrealizowana to nie będzie mógł on rozwiązać umowy, odstąpić od niej czy zmienić jej warunków. Jedynym odstępstwem w tym przypadku, jest sytuacja, kiedy nowe warunki będą korzystne dla klienta i wyrazi on na je zgodę.

Odmowa kredytu hipotecznego

Inną zmianą jest postępowanie z klientem przy odmowie kredytu. Jeśli zajdzie taka sytuacja to klient będzie miał możliwość poinformowania go o powodach odmowy kredytu. Kredytodawca musi w tym momencie wszystko kredytobiorcy wyjaśnić i podać odpowiednie dane.

Problemy ze spłata kredytu

Ciekawie wygląda również sytuacja konsumenta, w momencie, kiedy nie będzie mógł on spłacać kredytu. W tym momencie kredytodawca powinien zapewnić możliwość czasowego zawieszenia spłaty kredytu, zmianę wysokości rat czy też wydłużyć okres kredytowania. Jeśli kredytobiorca będzie spóźniał się ze spłatą rat to bank powinien wezwać go do zapłaty, z terminem nie krótszym niż 14 dni. Dodatkowo w takim wezwaniu powinna znaleźć się informacja o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Jak widać wprowadzone niedawno zmiany, co do kredytów hipotecznych, dają wiele korzyści konsumentom, są dla nich przyjazne i zwiększają wiarygodność banków.

 Potrzebujesz pieniędzy na mieszkanie? Sprawdź kredyt hipoteczny w TotalMoney.pl.