Radca prawny a adwokat – jaka jest różnica?

Dodano: 03.01.2018

Niestety wiele osób uważa, że radca prawny i adwokat zajmują się tym samym, ponieważ oba te zawody związane są ściśle z dziedziną prawa.

Tak naprawdę obecnie nadane uprawnienia radcom prawnym jak i adwokatom nadane są te same prawa na przykład do reprezentowania klienta przed sądem w sprawach majątkowych czy rodzinnych. Jednak częściej to przez radcę udzielane są tylko porady prawne, a gdy ma dojść do sprawy przed sądem zgłaszamy się do adwokata.

Czym zajmuje się radca prawny?

Warto wiedzieć, że zawód radcy prawnego jest młodszy niż zawód adwokata i początkowo radcy obsługiwali tylko przedsiębiorstwa państwowe. Jednak obecnie uprawnienia radcy zbliżone są bardzo do tych nadanych adwokatom. Dlatego kancelaria prawna zatrudniająca radcę może też pełnoprawnie reprezentować klientów przed sądem z zakresu prawa: administracyjnego, rodzinnego i cywilnego. Bardzo często radcy prawni prowadzą przed sądem sprawy z zakresu prawa pracy czy ubezpieczeń społecznych. Co ciekawe radca prawny może być jako jedyny zawód z grupy zawodowej zajmującej się prawem może być zatrudniony na umowę o pracę.

Główną domeną radców jest jednak udzielanie porad prawnych, opracowywanie projektów aktów pranych czy też sporządzanie opinii prawnych. Nadal rzadziej niż adwokaci występują przed sądem czy urzędami. Najczęściej radcy prawni zajmują się poradami w sprawie rozwodów i podziału majątku czy też opieki nad dziećmi, sprawami alimentacyjnymi czy też w sprawach spadków i darowizn. Dość często występują też w sprawie odszkodowań i ubezpieczeń oraz sporów z pracodawcami.

Prawo karne i karnoskarbowe

Te dwie dziedziny prawa są domeną adwokatów. Spraw z zakresu prawa karnego czy karnoskarbowego nie mogą podjąć się radcy prawni. I w zasadzie jest to jedyna różnica między radcami a adwokatami. Jednak radca nadal może udzielić niezobowiązującej porady prawnej w tym zakresie czy występować jako pełnomocnik.

Radca prawny to nie doradca

Niestety sporo osób myli też doradcę prawnego z radcą prawnym. Radca to osoba wykonująca wolny zawód, którego wykonywanie jest uprawnione na mocy odpowiedniej edukacji. Radcy między innymi są zrzeszeni w samorządzie zawodowym czy w Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Dzięki temu można też sprawdzić radcę czy na pewno ma stosowne kwalifikacje do udzielania porad czy prowadzenia sprawy.