Prawo

Sprawdź, jakie są konsekwencje ubezpieczeniowe zatrudnienia współmałżonka na umowę zlecenia

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą chce zatrudnić na umowę zlecenia niepracującą żonę. Sprawdźmy, czy zatrudnienie...

 • W czym pomoże komornik sądowy?

  Zobowiązania finansowe są integralną częścią naszego życia. Wierzyciel mający problem z odzyskaniem swoich pieniędzy, może dochodzić roszczeń...
 • Sądy będą wykreślać firmy z KRS

  Do końca czerwca przedsiębiorcy mają czas na to, by dopełnić wszelkich zaległych obowiązków rejestracyjnych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Według...
 • Obowiązkowy podpis elektroniczny, kto za to zapłaci?

  Przedsiębiorco – jeśli zatrudniasz w swojej firmie powyżej pięciu osób, deklaracje podatkowe za dany rok rozliczeniowy będziesz musiał wysyłać...
 • Frankowicze mają mocne argumenty w Sądzie

  Frankowicze mają mocne argumenty w Sądzie Podstawowym argumentem dla frankowiczów jest wadliwa konstrukcja umowy kredytowej w świetle przepisów prawa...
 • Co warto wiedzieć na temat umowy zlecenia?

  W dzisiejszych czasach zdobywanie zatrudnienia wymaga ogromnej cierpliwości i kreatywności w poszukiwaniach (atrakcyjne CV, przekonujący list motywacyjny,...
 • Państwo nam zaufa?

  Nowo powołana premier Ewa Kopacz w swoim expose zapowiedziała przyśpieszenie prac nad nową ordynacją podatkową. Pierwsze efekty już widać – Ministerstwo...
 • Jak wygląda postępowanie pojednawcze?

  Zdarzają się procesy sądowe, które rozwiązują spory małżeńskie, sąsiedzkie lub pracownicze. Bardzo często trudno wskazać winnego, zebrać dowody...
 • Plusy i minusy umów agencyjnych

  Wedle Kodeksu cywilnego dowolna umowa agencyjna zakłada istnienie agenta oraz strony zlecającej konkretne zadanie do wykonania. Inaczej mówiąc ustanawia...
 • Kiedy należy zastosować pouczenie sądowe?

  Dowolne postępowanie cywilne musi toczyć się w zgodzie z przepisami oraz szacunkiem dla sądu i wszystkich uczestników rozprawy. Zdarzają się zdarzenia,...
 • Kiedy konieczny jest protest wyborczy?

  Zgodnie z przepisami każde głosowanie musi odbywać się wedle ustanowionych reguł oraz w odniesieniu do odpowiednich uchwał. Jeśli pogwałcone zostaną...
 • Wszystko o pracy interwenienta

  Interwenient jest osobą, która bierze udział w procesie cywilnym. Zwykle powodem przystąpienia do postępowania jest uzyskanie konkretnego celu. Zgodnie...
 • Jaką rolę pełni świadek anonimowy?

  W obowiązującym prawie typizacja przestępstw jest bardzo szeroka. W każdym wydarzeniu ogromną rolę odrywają świadkowie, którzy opisują ciąg...
 • Czy umowy o dzieło są bezpieczne?

  W Polsce dostępnych wiele rodzajów umów dotyczących współpracy. W dużym stopniu wybór najlepszej uzależniony jest od zakresu realizowanych obowiązków,...
 • Jak wygląda pozew rozwodowy?

  Ostatnio duża część małżonków ma duże kłopoty prywatne. Niektórych nie można załatwić ugodowo i potrzebny jest rozwód. Żeby jednak został...
 • Co należy do obowiązków kuratora sądowego?

  W zgodzie z zapisami Kodeksu karnego decyzja sądu ma stanowić karę za dokonane czyny. Od czasu do czasu jednak dodatkowo wskazuje się dozór kuratora...
 • Czym charakteryzuje się protest wyborczy?

  Zgodnie z prawem każde głosowanie musi być prowadzone wedle ustalonych zasad oraz w odniesieniu do odpowiednich uchwał. Jeśli zignorowane zostaną...
 • Kiedy pracownik ma prawo do urlopu ojcowskiego?

  Od dłuższego czasu wiele dyskutuje się o odpowiedzialnym rodzicielstwie i dzieleniu obowiązków między rodzicami. Do tej pory wiele czynności wykonywały...
 • Jak zmieni się prawo konsumenckie?

  Od niepamiętnych czasów kupujący nie są usatysfakcjonowani z funkcjonujących przepisów. Wielokrotnie były modyfikowane na rzecz klientów, jednak...
 • Zasady zawierania umów wzajemnych

  Aktualnie w Polsce funkcjonuje wiele typów umów. Każda obliguje do innych rzeczy i powinna być realizowana w zgodzie z przepisami. Wśród nich znajduje...
 • Kto musi opłacać podatek węglowodorowy?

  W ostatnim czasie Sejm zdecydował się na wprowadzenie zmian w ustawie na temat podatku węglowodorowego. Oznacza to ogromną rewolucję w mechanizmie...
 • Wszystko o pracach sezonowych

  Kłopot związany ze znalezieniem stałego zatrudnienia dotyka wszystkie grupy wiekowe. Bezrobotni potrzebują nawet zajęcia krótkotrwałego, ale przynoszącego...
 • Czy biuro jest jedynym miejscem działania notariusza?

  Zgodnie z przepisami zadaniem notariusza jest realizowanie obowiązków prawnie ustalonych i powierzonych przez przełożonych. Musza być spełniane w...
 • Jak chronione są w Polsce dane osobowe?

  17 lat temu wdrożono przepisy o ochronie praw osobowych. Od tamtego czasu była wielokrotnie nowelizowana i odświeżana. Od trzech lat nie zmieniała...
 • Jak wygląda norma pracy?

  O normie pracy trzeba mówić w odniesieniu do umownych ustaleń, które zostały zawarte między pracownikiem a kierownikiem. Najpierw jednak odbywa się...
 • Czy usługi notarialne mogą być reklamowane?

  Praca notariusza jest bardzo odpowiedzialna i wymaga wiele poświęcenia. Jednak przynosi dobre wynagrodzenie i zwykle stanowi korzystny i opłacalny zawód....
 • Zasady pisania pozwów rozwodowych

  Od dłuższego czasu duża cześć małżeństw ma poważne kłopoty w życiu osobistym. Wybranych nie można rozwiązać ugodowo i konieczny jest rozwód....
 • Jakie informacje muszą znaleźć się w akcie notarialnym?

  Notariusz posiada mnóstwo obowiązków zawodowych, które muszą być realizowane wedle odpowiednich przepisów. Wśród nich wskazać warto pisanie aktu...
 • Jak wygląda protest wyborczy?

  Zgodnie z przepisami prowadzone głosowanie powinno przebiegać wedle ustalonych reguł oraz na podstawie konkretnych ustaleń. Jeśli pogwałcone zostaną...
 • O co chodzi w areszcie wydobywczym?

  Obecnie funkcjonuje co najmniej kilka metod wyciągania faktów od podejrzanych. Aczkolwiek wielokrotnie pozyskanie tych najbardziej istotnych jest bardzo...