Odszkodowania za wypadek

Dodano: 03.04.2018

Od lat zwiększa się ilość samochodów poruszających się po polskich jezdniach. Nie jest tajemnicą, że im więcej pojazdów w ruchu drogowym, tym większe powstaje zagrożenie wystąpienia wypadku. Niestety, zdarzeń takich przybywa wprost proporcjonalnie do zwiększającej się liczby samochodów. Coraz częściej, ubezpieczyciele próbują uciec od odpowiedzialności i nie wypłacać należnego świadczenia lub bardzo zaniżać jego wysokość. Jeżeli interesuje Cię tematyka komunikacyjnego odszkodowania Łódź i okolice za sprawą naszej kancelarii stwarzają możliwość uzyskania profesjonalnej pomocy w dochodzeniu swoich praw.

Prawo poszkodowanego

W zdecydowanej większości przypadków, poszkodowany nie zdaje sobie sprawy ze swoich praw i tego, czego może dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy w wyniku doznanych szkód. Towarzystwo wypłaca kwotę odszkodowania, która powinna pokryć szkody majątkowe. Zazwyczaj jest ona zaniżona. Poszkodowany może żądać wyższej kwoty z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie, ale także zadośćuczynienia w wyniku krzywdy niematerialnej. Odszkodowanie komunikacyjne uwzględnia bowiem również szkody osobowe, zarówno cielesne, jak i psychiczne. Oczywiście, ubezpieczyciel tego nie powie z własnej woli.

Gdzie zgłosić się po odszkodowanie za wypadek?

Wniosek o odszkodowanie za wypadek należy zgłosić do ubezpieczyciela. Można tego dokonać przez trzy lata od momentu zaistnienia szkody. Co ważne, to fakt, że można wystąpić o przyznanie odszkodowania, nawet jeśli szkoda, np. w postaci uszczerbku na zdrowiu przestała już istnieć. Ubezpieczyciele niechętnie wypłacają należne świadczenia, a czasami na zasadzie ugody po prostu zaniżają znacznie ich wysokość, oszukując poszkodowanych. O pomoc można poprosić kancelarie odszkodowawcze, które specjalizują się w tego typu sprawach. Przekazując pełnomocnictwo poszkodowany może całkowicie odetchnąć i nie zajmować się dalej sprawą. W jego imieniu całe postępowanie, kontakt z ubezpieczycielem i sądem przeprowadzi prawnik. Kancelarie zazwyczaj działają na zasadzie naliczenia procentu od wynegocjowanej stawki odszkodowania w ramach wynagrodzenia, co sprawia, że prawnikowi również zależy na zasądzeniu możliwie jak największej kwoty świadczenia. Taka sytuacja stawia w korzystnym świetle zarówno poszkodowanego, jak i jego reprezentanta.

Jakie kwoty można uzyskać?

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Sądy przyznają bowiem decyzje w sposób indywidualny. Każdy przypadek jest inny. Trudność powoduje fakt, że procentowy uszczerbek na zdrowiu nie jest tu najważniejszym wyznacznikiem. Pod uwagę brane są dodatkowe czynniki, które mogą wpływać na fakt, że doznana krzywda jest o wiele większa niż mógłby sugerować procentowy uszczerbek ciała. Szkoda bowiem dotyczy również zdrowia psychicznego i takich aspektów jak: osłabione perspektywy na przyszłość związane z traumą po wypadku, ograniczenie możliwości wykonywania niektórych zawodów, lęk przed prowadzeniem pojazdu itp. Jedno jest pewne. W drodze postępowania sądowego o przyznanie odszkodowania można uzyskać o wiele większą kwotę niż ta, którą zaproponuje nam ubezpieczyciel na zasadzie ugody.

Jak wygląda dokumentacja?

Żeby móc starać się o zasądzenie odszkodowania należy dysponować pełną dokumentacją. Pomogą ją skompletować prawnicy z kancelarii. Najważniejszym dokumentem jest policyjne potwierdzenie przebiegu wypadku komunikacyjnego oraz orzeczenie dotyczące stron (kto jest pokrzywdzonym, a kto sprawcą). Potrzebne także będą wszelkie dokumenty medyczne, które potwierdzają zaistnienie krzywdy, uszczerbku na zdrowiu, urazów psychicznych itp. Ważne są także wszelkie dowody obrazujące przebieg leczenia.