Kiedy pracodawca może zwolnic emeryta?

Dodano: 12.07.2013

W kraju czas emerytalny dla kobiet i mężczyzn dąży do wyrównania do 67 lat. Po osiągnięciu tego wieku seniorzy mają prawo korzystać z emerytury. Tak, mają prawo, a nie obowiązek.

Zerwanie umowy z tytułu opcji przejścia pracobiorcy na emeryturę to czysta dyskryminacja obarczona kwotą grzywny. Owe nielegalne traktowanie ze względu na wiek nie ma wpływu na jakość wykonywanej przez zainteresowanego pracy, więc nie ma prawa być powodem zniszczenia porozumienia o pracę.

Jeśli jednak do takiej czynności dojdzie, pokrzywdzony emeryt może wnioskować o:

1. podpisania umowy kolejnej w trybie kilku dni,

2. zapłacenia odszkodowania.

Jeśli pracownik po osiągnięciu wieku pozwalającego na korzystanie ze świadczeń reprezentuje niższą wydajność pracy bądź często choruje, wtedy właściciel zakładu może prosić o rozwiązanie współpracy. Odrębna sytuacja dotyczy osób pracujących w sferze finansów w Polsce. Scharakteryzowani pracownicy państwowi mogą zostać oddelegowani z tytułu otrzymania praw do przejścia na emeryturę oraz nauczyciele akademiccy z pewnym zastrzeżeniem. Aktualizacja prawa o wykładowcach szkół wyższych narzuca na nich konieczność opuszczenia miejsca pracy po ukończeniu 67. roku życia. Jednakże, jeśli belfer ukończy scharakteryzowany wiek podczas okresu akademickiego, może bez obaw dokończyć swoje obowiązki do zakończenia danego roku uniwersyteckiego.

Podsumowując, znaczna część emerytów nie może zostać zwolniona z tytułu dostania prawa do emerytury. Istnieje jednak nieliczna grupa zawodów, która wymaga po ukończeniu 67. roku życia anulowania aktywności zawodowej.

Ewelina Uroda
www.biznesgazeta.net