Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw

Dodano: 17.12.2018

Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa to duża odpowiedzialność. Właściciele firm starają się rozwijać swoje biznesplany, wyznaczać kolejne cele i budować spółkę na solidnych fundamentach ciężkiej pracy. Często napotykają ich bardzo ciekawe okazje, z których warto skorzystać, jak na przykład połączenie dwóch firm w jedną w celu osiągnięcia wymiernych korzyści finansowych.

Jedno z bardzo popularnych zjawisk spotykanych coraz częściej na światowym rynku to fuzja przedsiębiorstw. Nie jest to nic innego jak połączenie co najmniej dwóch firm w jedną. Zazwyczaj dzieje się to poprzez wchłonięcie mniejszego przedsiębiorstwa przez większe, lub utworzeniu przedsiębiorstw łączonych w zupełnie nowe.

W praktyce możemy spotkać się z dwoma rodzajami fuzji. Jedną z nich jest fuzja horyzontalna, czyli sytuacja w której przedsiębiorstwa łączące się produkują podobne rzeczy w swojej branży. Bardzo często wynika to z korzyści wspólnej skali, wzrostem bezpieczeństwa czy chociażby chęcią redukcji kosztów. Efektem jest wzrost siły rynkowej jednolitego już przedsiębiorstwa.

Drugim rodzajem fuzji jest fuzja wertykalna. Stosuje się ją dużo rzadziej od horyzontalnej. Tutaj przedsiębiorstwa łączą się, jednakże podzielone są względem produkcji tego samego produktu. Częścią etapu produkcyjnego zajmuje się jedna firma, natomiast pozostałą częścią-druga. Samym motywem tego rodzaju przedsięwzięcia jest chęć zwiększenia kontroli nad etapami składowymi prowadzonej działalności gospodarczej.

Bardzo często można również spotkać się z czymś takim jak przejęcie przedsiębiorstwa. Jest to proces, polegający na przeniesieniu kontroli nad daną firmą z jednej grupy inwestorów do innej. Ma to na celu uzyskanie korzyści finansowych, strategicznych i gospodarczych. Najczęściej bez zgody właścicieli tejże firmy. Przejęcie przedsiębiorstwa następuje najczęściej w wyniku zakupu akcji firmy, aktywów przedsiębiorstwa czy prywatyzacji spółki publicznej.

Z fuzjami i przejęciami można spotkać się niejednokrotnie w sektorze bankowym, przemyśle lub innej branży. Zjawiska te powstają poprzez rozwój procesów globalizacyjnych.

Współpraca z dobrymi kancelariami prawnymi obeznanymi w procesach przeprowadzania fuzji i szeroko pojętych przejęć firm pozwoli na uniknięcie znaczących pomyłek przedsiębiorców. Analiza prawna, wydawania odpowiednich rekomendacji do wejścia w inwestycje to absolutne podstawy z jakimi należy szczegółowo się zapoznać przed wejściem w jakiekolwiek działania mogące zmienić przyszłość firm. Przykładem kancelarii prawnej posiadającej doświadczenie w tego typu procesach jest:
http://jacekkosinski.pl/uslugi/fuzje-i-przejecia-przedsiebiorstw/