Fundusze inwestycyjne – od czego zacząć?

Dodano: 13.09.2017

Lokowanie środków w funduszach inwestycyjnych to jeden z najpopularniejszych sposobów pomnażania kapitału. Bogactwo możliwości inwestycyjnych jakie oferuje sprawia, że interesują się nim zarówno doświadczeni inwestorzy, jak i ci, którzy dopiero chcą rozpocząć przygodę z efektywnym oszczędzaniem.

Podstawową zaletą funduszy inwestycyjnych jest ich ogromna różnorodność. Można inwestować w fundusze krajowe lub zagraniczne; bardzo bezpieczne lub agresywne; wyceniane w złotówkach lub euro czy dolarze. Samo inwestowanie w nie, może polegać na regularnych wpłatach i odkładaniu kapitału na odległą przyszłość (powyżej 3-4 lat), albo na uzbieraniu większej kwoty i krótkoterminowym oszczędzaniu (do 2-3 lat). Ponadto, fundusze zapewniają ograniczenie ryzyka poprzez dywersyfikację lokat, gwarantują szybki dostęp do ulokowanych środków, a przy tym są zarządzane przez specjalistów i dają możliwość inwestowania nawet niewielkich kwot, rzędu 100 czy 200 zł. Od czego trzeba zacząć, by móc korzystać z takich możliwości?

Bez wiedzy trudno o sukces

Przed pierwszą inwestycją w fundusz należy dokonać inwestycji w… siebie, a konkretniej – w swoją wiedzę. Bez znajomości ogólnej istoty działania funduszy czy rynków finansowych, jak i podstawowych zagadnień związanych z finansami czy ekonomią, sukces jest po prostu niemożliwy. Na rynku funkcjonują bowiem setki, jeśli nie tysiące funduszy inwestycyjnych, różniących się: stylem inwestowania, poziomem ryzyka, składem portfela inwestycyjnego, sposobami wyceny aktywów, itp. Bez choćby podstawowej wiedzy we wspomnianych obszarach, trudno będzie inwestorowi wybrać rodzaj funduszu dobrze dopasowany do jego profilu inwestycyjnego – możliwości finansowych, awersji do ryzyka, a także faktycznych celów i planowanego horyzontu czasowego inwestycji.

Fundusze inwestycyjne – precyzyjny plan działania to podstawa

Inwestowanie w fundusze, podobnie jak w inne instrumenty finansowe, nie polega wyłącznie na otwarciu i zamknięciu inwestycji oraz ewentualnie monitorowaniu bieżącej sytuacji rynkowej. Jeszcze przed nabyciem jednostek/udziałów konkretnego funduszu, inwestor powinien mieć już przygotowaną precyzyjną strategię inwestycyjną i schemat postępowania – na wypadek wystąpienia zarówno pozytywnych, jak i negatywnych scenariuszy. W praktyce, chodzi tutaj przede wszystkim o dokładne określenie celu i czasu trwania inwestycji (a więc elementów kluczowych z punktu widzenia wyboru rodzaju funduszu inwestycyjnego), a także stworzenie planu działania, który będzie realizowany w razie pojawienia się przejściowych strat.

Osoby zainteresowane inwestowaniem długoterminowym mogą postawić na bardziej agresywne fundusze (np. te inwestujące w akcje czy surowce), które wprawdzie odznaczają się większym ryzykiem, ale w dłuższej perspektywie czasu przynoszą zarazem najwyższe zyski. Warto przy tym wspomnieć, że im dłuższy jest horyzont czasowy inwestycji, tym większa szansa na to, że nawet jeśli nie będzie ona idealnie trafiona czasowo, to jednak w następnych miesiącach odrobi straty i „wyjdzie na plus”.

Jeśli celem inwestycyjnym jest ochrona kapitału i zwrot w granicach inflacji czy obligacji skarbowych, albo jeśli posiadane środki można ulokować jedynie na stosunkowo krótki czas (1 czy 2 lata), lepszym rozwiązaniem jest wybór bezpiecznych funduszy inwestycyjnych (np. lokujące aktywa w instrumenty rynku pieniężnego).

Wybierz możliwie najbogatszą ofertę funduszy inwestycyjnych

W dzisiejszych czasach inwestowanie znacznie ułatwiają platformy internetowe, za pośrednictwem których można dosłownie w kilkanaście sekund kupić bądź sprzedać dowolny fundusz inwestycyjny. Ważne jest jednak to, aby dystrybutor zapewniał wygodny dostęp online do możliwie jak najbogatszej oferty funduszy, a przy tym nie narzucał wysokiego progu wejścia w inwestycję. Kryteria te spełnia propozycja Deutsche Banku (szczegóły na: https://fundusze.deutschebank.pl/), który oferuje ponad 800 różnych funduszy i daje możliwość inwestowania nawet już od 100 zł. Co więcej, gwarantuje on dostęp do wyszukiwarki, która pozwala na łatwe wyszukiwanie funduszy odpowiadających preferencjom inwestora (kryteria wyszukiwarki to m.in. poziom akceptowanego ryzyka, cele inwestycyjne funduszu czy obszar geograficzny, w którym inwestuje). Takie udogodnienie to duża wygoda zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych inwestorów.