Czym jest giełda długów? Jak działa i kto może z niej skorzystać? Odpowiadamy

Dodano: 26.09.2017

Giełda długów to miejsce, w którym spotyka się wierzyciel i inwestor – osoba skupująca wierzytelności i zarabiająca na ich odzyskiwaniu. Kto może być inwestorem? Jak wygląda korzystanie z giełdy długów?

Co to jest giełda długów?

Giełda długów to miejsce, w którym wierzyciel może wystawić wierzytelność na sprzedaż, a osoby zainteresowane mogą tę wierzytelność nabyć. Takie rozwiązanie jest w pełni legalne – możliwość sprzedaży wierzytelności w drodze publicznej oferty wynika z art. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Przykładem giełdy długów działającej w Internecie jest Market Długów prowadzony przez ULTIMO. Osoby posiadające wolne środki, które są zainteresowane nabyciem i odzyskaniem długów, mogą wybierać z  zamieszczonych tam ofert.

Skup długów – jak to wygląda w praktyce?

Kapitał  można inwestować na wiele sposobów – zakładając lokatę bankową, grając na giełdzie czy skupując długi. To ostatnie rozwiązanie zaczyna zyskiwać na popularności. Dlaczego? Ponieważ  długi wystawiane na sprzedaż na giełdzie Market Długów są w różnej wysokości i też pozwala inwestować osobom dysponującym nawet nieznacznym kapitałem.

Aby stać się właścicielem jednej z wierzytelności wystawionych na giełdzie Market Długów, wystarczy:

  • założyć konto – procedura trwa kilka minut,
  • przejrzeć zamieszczone oferty w poszukiwaniu najlepszej opcji dla siebie, a następnie wynegocjować kwotę, za którą zostanie ona sprzedana,
  • zakończyć formalności – sfinalizować cesję wierzytelności (tj. przejąć pełnię praw do wierzytelności).

Po sprzedaży długu roszczenia dotychczasowego wierzyciela przestają istnieć – przechodzą na osobę, która zakupiła dług. Od momentu podpisania umowy sprzedaży to kupującemu przysługują prawa związane z wierzytelnością. To również on ma prawo naliczać dalsze odsetki ustawowe do dnia spłaty zadłużenia.

Kto może nabyć długi, korzystając z giełdy długów?

Wierzytelności wystawione na giełdzie długów może nabyć każda osoba, która posiada wolne środki i jest zainteresowana ich zainwestowaniem w ten sposób. W praktyce kupującym może być zarówno osoba fizyczna, która chce zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny, jak i firma, której właściciel jest zainteresowany dodatkowym zarobkiem.

 

Jak zarabiać, skupując długi?

Wystawiając dług na sprzedaż, wierzyciel obniża jego wartość do np. 70%. Oznacza to, że inwestor, który nabędzie wierzytelność i odzyska całą sumę od dłużnika, faktycznie zyska na transakcji 30%. To jednak nie wszystko, bo przysługuje mu prawo do naliczania dalszych odsetek ustawowych aż do dnia spłaty zadłużenia.

Jaka jest szansa na odzyskanie należności? Gdy dłużnik będzie uchylał się od spłaty zobowiązania, inwestor będzie mógł dochodzić spłaty na drodze sądowej, a po uzyskaniu prawomocnego wyroku – skorzystać z pomocy komornika, który jest właściwy do przeprowadzenia egzekucji np. z nieruchomości. Po jej sprzedaży w drodze licytacji publicznej, aktualny wierzyciel odzyska pieniądze. Jak wszystkie inwestycje, również nabycie wierzytelności jest obciążone ryzykiem. To można jednak zminimalizować – wystarczy, że osoba dysponująca kapitałem wybierze wierzytelność zabezpieczoną np. hipoteką, poręczeniem czy zastawem rejestrowym ustanowionym na ruchomości.