Czy warto posiadać spółkę komandytową?

Dodano: 16.09.2014

Wśród spółek osobowych dużym zainteresowaniem mogą pochwalić się spółki komandytowe, które zakłada się na kształt jednej firmy, mają kilku wspólników, ale nie mają osobowości prawnej. Co jeszcze należy wiedzieć na temat spółek komandytowych? Czy formalności podczas zakładania jest wiele?

Na początek trzeba wyjaśnić, że spółka komandytowa działa w oparciu o Kodeks spółek handlowych i otwierana jest przez przynajmniej dwóch wspólników, którzy omawiają wspólne zarządzanie działalnością.

Żeby spółkę określić istniejącą w zgodzie z prawem trzeba zawszeć umowę komandytową, która posiada wiadomości dotyczące firmy, tematyki, członków, posiadanego kapitału. Całość przyjmuje formę aktu notarialnego, który stanowi podstawę do rejestracji spółki.

Podsumowując, spółka komandytowa jest ciekawym wyjściem dla wspólników, którzy chcą ponosić odpowiedzialność jedynie za własne decyzje. Okazuje się jednak, że zobowiązującym i istotnym elementem działania jest umowa, która wygasa po dość długim czasie.

red. Justyna Błahut
biznesgazeta.net